Head office

DigitalH, s.r.o.
Hrašovík 111
04442 Hrašovík
Slovakia
Europe

IČO/Company ID No.: 50 702 491
DIČ/Tax ID No.: 2120425901
IČ DPH/VAT ID No.: SK2120425901

Phone

+421 949 117 500

Email

info@digitalh.sk